hjemmeside 5

Siri

Pedagoisk leder

Siri

En solstråle som hiver seg med i leken sammen med barna. Siri har utdanning som førskolelærer med IKT i lek og læring som fordypning. Siri er en danseløve som gjerne bruker dette sammen med barna.