vinterstemning

Medisinering i barnehagen

Rutiner for medisinering av barn i barnehagen.

Barnehagen

Legemiddelhåndtering er ikke regulert i barnehageloven og det kan ikke av barnehageloven utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legemiddelhåndtering. Dersom et barn har behov for legemidler i barnehagen og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene/foresatte i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i barnehagen må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldrene/foresatte og barnehagen.

Foresatte oppfordres til, når det er mulig, å få medisin som kan gis to ganger pr.dag, morgen og kveld, slik at det størst mulig grad er foresatte selv som medisinerer sitt barn. Føste dose gies alltid hjemme.

Om det skulle bli behov for medisin i barnehagen skal:

Foresatte:

1. Fylle ut avtale om medisinering i barnehage og skjema for medisinoversikt. (se linker til høyre)

2. Informere om bruk og dose

3. Viktig opplysninger om legemidlet

4. Flytende medisin skal den være ferdig opptrekt og merket

Barnehagen:

1. Sikre at barn som trenger medisiner i barnehagen får riktige medisiner og på riktig måte

2. Sikre at foreldre/foresatte er trygge på at barnehagen ivaretar medisinhåndteringen på en betryggende måte

3. Sikre at personale som deler ut medisiner har tilstrekkelig kunnskap og informasjon

Medisinen skal vere ferdig dosert og merket eks.

Medisineringsskjema