vinterstemning

Grønt Flagg

Tomatplante Tomatplante

GRØNT FLAGG

Fosseskansen barnehage ble i barnehageåret 2009/ 2010 sertifisert som barnehage med grønt flagg. Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering der skoler og barnehager fra 51 land over hele verden deltar.  For å sertifiseres for dette må vi dokumentere hvordan vi jobber med miljø ved barnehagen. 

Nypotet

Våre tema er:

 • Kildesortering
 • Kjøkkenhage, drivhus og kaldkompost
 • Varmkompost
 • Matglede og kosthold
 • Utvidelse av kjøkkenhagen vår
 • Gjest i naturen - vi har vært her, men det ser du ikke.
 • Bevisstgjøring av materielle verdier

Rips saft

 

Årets tema:

Trafikk.

Vi hadde i mars 2016 temaet trafikk og da tok vi i bruk Naffens trafikkboks . Dette var noe barna syntes var kjempe spennende og derfor ønsker vi å ta dette med videre som et grønt flagg tema i 2016/2017. Vi ønsker også da å se på den offentlige transporten som trondheim har å tilby og hvilke miljøfordeler disse har. 

I forbindelse med det nye temaet har barna i skoleklubben laget nye miljøregler til oss:

 • Slå av motoren ved henting/levering
 • Alle må gå sammen og ha en turkompis
 • Gå på venstre side av veien (når det ikke er fortau)
 • Alltid gå sammen med en voksen utenfor barnehageområdet
 • Barn/ansatte går til/fra barnehagen hvis det er mulig
 • Viktig at de voksne åpner grinda