vinterstemning

Leken

Pute tog Pute tog

Den største ressursen vi har i barnehagen, er barna. Derfor er det så viktig for oss å legge til rette for at hverdagen deres blir trygg, allsidig og morsom. Vi voksne er her for å støtte og legge til rette i lek og aktivitet, og slik verne om den viktigst ressursen vi har i barnehagen.

Barn leker.  Dette er noe alle vet, og som vi på Fosseskansen tar alvorlig.  Intens lek kan kanskje sammenlignes med når vi voksne går på kino og ser en film som får oss til å glemme at vi sitter i kinosalen.  Alle barn har behov for tid til å leke.  Leke alene og med andre barn. Dette fordi det er morsomt å leke.  - Og de kan simpelthen ikke la det være.

Doktor lek

Vi mener at leken først og fremst har en verdi i seg selv for barnet.  Å leke er et typisk trekk ved det å være barn.  Samtidig ser vi at barna tilegner seg kunnskaper i leken som gjør at de opparbeider seg en basiskompetanse i forhold til språk, kommunikasjon, samarbeid og innlevelse i andres situasjon. 

Også humor og kreativitet er sider som utvikles sammen med lekeevnen.  Derfor prøver vi i våre planer å legge til rette for at barna skal få leke i lange perioder av gangen, inne og ute, og med voksne rundt seg som verdsetter leken, som selv vil være aktører i leken og har kunnskap til å hjelpe de barna som har behov for det.

DSCF0760

Vi vet at barn har behov for å leke ulike typer lek.  Ikke minst for å lære seg og forstå de kompliserte reglene som hersker i lekens verden. Ytterpunktene blir den rolige, systematiske leken som er preget av orden, og kaosleken; leker som slåsskamp, fekting, boksing og karate.  I den sistnevnte typen lek kan det av og til være vanskelig å se hvilke regler og grenser som skal gjelde.  I en lekeslåsskamp får barnet selv kjenne på kroppen hva som er vondt og ikke. Imidlertid er skjæringspunktet mellom lek og virkelighet vanskelig, og behovet for voksen støtte med å sette regler er her ekstra påkrevd.

Forskere fremhever som viktig at barn ikke kun leker lek som enten er i kaos eller orden. For oss blir det derfor viktig at barna kan oppleve begge deler.

Sandkassen