vinterstemning

Uteliv

Mose troll Mose troll

Fosseskansen barnehage har en gullgruve når det kommer til uteområdet. Vår beliggenhet er fantastisk for å tilby unike naturopplevelser. Vi er veldig priviligerte ved å ha naturen rundt oss på alle kanter, som byr på alle vanskelighetsgrader. Så uansett alder og modningsnivå vil alle barna få oppleve at de mestrer. Vi har Lilleskogen med Grillhytta, Indianerplassen med gapahuken, og ikke minst nærmiljøet med elva, beverskogen, Øvre – og Nedre Leirfoss. Dette er områder som vil bli benyttet flittig av både 1.etg og 2.etg. Vi tilpasser turer og utfordringer ved å dele inn i grupper, og vi tar hensyn til hvert enkelt barn og dets behov og ønsker.

3082

Friluftsliv og uteliv ved alle årstider og i all slags vær er noe vi i Fosseskansen vil være bekjent med. Vi vil at barna skal trives med å være ute. Vi ønsker også at barna skal ta med seg gleden av friluftslivet videre etter at de er ferdige i barnehagen. Derfor er det viktig at barna får et godt forhold til uteliv, og har lyst til å være ute.

For de minste ønsker vi at de skal bli kjent med uteområdet og trygge på å ferdes både i lilleskogen og ellers i nærmiljøet. Vi ønsker at de skal få oppleve naturen, dyrelivet, plantelivet på nært hold. Ved å bruke området å la barna ferdes rundt vil dette bidra til at de minste også får motoriske utfordringer, de vil være i omgivelser som legger tilrette for undring og ikke minst masse forskjellig lek.

Bålkos2

For de større barna ønsker vi at de i større grad skal lære om friluftslivet og naturen. De skal få muligheten til å oppleve naturen, dyrene og plantene på nært hold, og lære hvordan de lever i samspill med naturen. Vi vil også at barna skal bli kjent med nærmiljøet og de mulighetene som ligger rundt dem med elva, fossen, beverskogen, turstiene osv. Videre vil vi også oppmuntre til masse lek i skogen. Dette gir rom for utfoldelse, motoriske utfordringer og ikke minst variasjon. Barna får muligheten til å bruke fantasien både i leken og ikke minst når man bruker naturen som formingsmateriale.

Akebowling1. etasjenSpikkingHestehovVenne-dissing