vinterstemning

Søk om plass

Barnehageportalen

Søk via barnehageportalen

Søknadsfrist for overflyttingsopptak er 01. februar.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 01. mars.

Svar på mottatt søknad, og plass vil bli sendt ut fra barnehagen. Evt. spørsmål ang. opptak kan rettes direkte til barnehagen på

Telefon: 72 89 05 08

Har du spørsmål til oppvekstkontoret, kan de nåes på:

Telefon: 979 96 100  
e-post: oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no