hjemmeside 5

Marit

Styrer

Marit trives både på tur med barna og med det administrative arbeidet.

Marit har utdanning som førskolelærer fra Dronning Mauds Minnes Høyskole, videreutdannning som spesialpedagog og veileder, og går for tiden styrerutdannningen. Marit har fordypning i fysisk fostring fra Dronning Maud.