hjemmeside 5

Velkommen til Fosseskansen barnehage

I Fosseskansen barnehagen AS legger vi stor vekt på å bruke den flotte naturen som omgir oss. Vi har en grillhytte med varmeovn og en gapahuk i nær tilknytning. I tillegg drar vi på korte og lengre turer i nærmiljøet og vi bruker naturen som lekeplass gjennom hele året.

 

 

Fosseskansen barnehage AS er en privat barnehage med plass til 27 barn. Barnehagen er ansatteid og et eventuelt overskudd går direkte tilbake til driften igjen for å komme barn, foreldre og personalet til gode.

 

 vi bryr oss bilde